Innisfree嘅礦物控油碎粉唔止小編,仲係唔少韓妹嘅長期愛用。


唔講都唔知累積售出咗5500萬個啦! 唔掛得之韓國人又叫佢做國民碎粉啦~

小編用過好多其他大牌子嘅碎粉後,都係重投佢嘅懷抱。


最鍾意佢粉質好似煙咁幼細,妝感唔會厚之餘,

好輕鬆就可以定完全面嘅妝。


含有濟州天然礦物同薄荷成分嘅碎粉一上面就馬上吸走油分,

回復啱啱上完妝清爽嘅狀態。


入面有埋粉撲,但個人比較鍾意用掃定妝。

粉撲就出街補妝或者頭髮出油嘅時候拍係髮根位置。

最近戴口罩唔鍾意上咁厚嘅底妝,通常會上有色防曬後直接上Innisfree礦物控油碎粉定妝。

皮膚冇咁大負擔之餘可以控油又可以修飾毛孔~


↓↓↓↓↓ 

 

[INNISFREE] 礦物控油碎粉

價錢&詳情  →  https://bit.ly/3wdacto