Menu
Cart

其他


型號: cuitisan

世界唯一可微波的不鏽鋼保鮮盒

:產品介紹:採用CromoSteel材質,比玻璃保鮮盒更輕可承受-40°C至400°C通過德國LFGB認證和美國食品級FDA認證容易清洗,不留異味並有附加 99%抗菌功能適用於微波爐、焗爐、蒸爐、雪櫃、洗碗機:SHARE WITH YOU:【世界唯一可微波的不鏽鋼保鮮盒】 保鮮仲可以抗菌不鏽鋼居然可以叮!?韓國製造嘅 Cuitisan 係世界唯一可微波嘅不鏽鋼保鮮盒,特製 CromoSteel 不鏽鋼盒身適用於微波爐、焗爐、蒸爐、雪櫃!可承受-40°C至400°C高溫!保留咗不鏽鋼容易清洗,不留異味嘅特性之外,附加 99%抗菌功能,韓國KCL研究院測試報告顯示內含的「銅」成分能夠消滅導致食物中..
HK$265.0
不含稅:HK$265.0
型號: cuitisan

世界唯一可微波的不鏽鋼保鮮盒

:產品介紹:採用CromoSteel材質,比玻璃保鮮盒更輕可承受-40°C至400°C通過德國LFGB認證和美國食品級FDA認證容易清洗,不留異味並有附加 99%抗菌功能適用於微波爐、焗爐、蒸爐、雪櫃、洗碗機:SHARE WITH YOU:【世界唯一可微波的不鏽鋼保鮮盒】 保鮮仲可以抗菌不鏽鋼居然可以叮!?韓國製造嘅 Cuitisan 係世界唯一可微波嘅不鏽鋼保鮮盒,特製 CromoSteel 不鏽鋼盒身適用於微波爐、焗爐、蒸爐、雪櫃!可承受-40°C至400°C高溫!保留咗不鏽鋼容易清洗,不留異味嘅特性之外,附加 99%抗菌功能,韓國KCL研究院測試報告顯示內含的「銅」成分能夠消滅導致食物中..
HK$285.0
不含稅:HK$285.0
型號: cuitisan

世界唯一可微波的不鏽鋼保鮮盒

:產品介紹:採用CromoSteel材質,比玻璃保鮮盒更輕可承受-40°C至400°C通過德國LFGB認證和美國食品級FDA認證容易清洗,不留異味並有附加 99%抗菌功能適用於微波爐、焗爐、蒸爐、雪櫃、洗碗機:SHARE WITH YOU:【世界唯一可微波的不鏽鋼保鮮盒】 保鮮仲可以抗菌不鏽鋼居然可以叮!?韓國製造嘅 Cuitisan 係世界唯一可微波嘅不鏽鋼保鮮盒,特製 CromoSteel 不鏽鋼盒身適用於微波爐、焗爐、蒸爐、雪櫃!可承受-40°C至400°C高溫!保留咗不鏽鋼容易清洗,不留異味嘅特性之外,附加 99%抗菌功能,韓國KCL研究院測試報告顯示內含的「銅」成分能夠消滅導致食物中..
HK$315.0
不含稅:HK$315.0
型號: cuitisan

世界唯一可微波的不鏽鋼保鮮盒

:產品介紹:採用CromoSteel材質,比玻璃保鮮盒更輕可承受-40°C至400°C通過德國LFGB認證和美國食品級FDA認證容易清洗,不留異味並有附加 99%抗菌功能適用於微波爐、焗爐、蒸爐、雪櫃、洗碗機:SHARE WITH YOU:【世界唯一可微波的不鏽鋼保鮮盒】 保鮮仲可以抗菌不鏽鋼居然可以叮!?韓國製造嘅 Cuitisan 係世界唯一可微波嘅不鏽鋼保鮮盒,特製 CromoSteel 不鏽鋼盒身適用於微波爐、焗爐、蒸爐、雪櫃!可承受-40°C至400°C高溫!保留咗不鏽鋼容易清洗,不留異味嘅特性之外,附加 99%抗菌功能,韓國KCL研究院測試報告顯示內含的「銅」成分能夠消滅導致食物中..
HK$188.0
不含稅:HK$188.0
型號: cuitisan

世界唯一可微波的不鏽鋼保鮮盒

:產品介紹:採用CromoSteel材質,比玻璃保鮮盒更輕可承受-40°C至400°C通過德國LFGB認證和美國食品級FDA認證容易清洗,不留異味並有附加 99%抗菌功能適用於微波爐、焗爐、蒸爐、雪櫃、洗碗機:SHARE WITH YOU:【世界唯一可微波的不鏽鋼保鮮盒】 保鮮仲可以抗菌不鏽鋼居然可以叮!?韓國製造嘅 Cuitisan 係世界唯一可微波嘅不鏽鋼保鮮盒,特製 CromoSteel 不鏽鋼盒身適用於微波爐、焗爐、蒸爐、雪櫃!可承受-40°C至400°C高溫!保留咗不鏽鋼容易清洗,不留異味嘅特性之外,附加 99%抗菌功能,韓國KCL研究院測試報告顯示內含的「銅」成分能夠消滅導致食物中..
HK$208.0
不含稅:HK$208.0
型號: cuitisan
世界唯一可微波的不鏽鋼保鮮盒
:產品介紹:採用CromoSteel材質,比玻璃保鮮盒更輕可承受-40°C至400°C通過德國LFGB認證和美國食品級FDA認證容易清洗,不留異味並有附加 99%抗菌功能適用於微波爐、焗爐、蒸爐、雪櫃、洗碗機:SHARE WITH YOU:【世界唯一可微波的不鏽鋼保鮮盒】 保鮮仲可以抗菌不鏽鋼居然可以叮!?韓國製造嘅 Cuitisan 係世界唯一可微波嘅不鏽鋼保鮮盒,特製 CromoSteel 不鏽鋼盒身適用於微波爐、焗爐、蒸爐、雪櫃!可承受-40°C至400°C高溫!保留咗不鏽鋼容易清洗,不留異味嘅特性之外,附加 99%抗菌功能,韓國KCL研究院測試報告顯示內含的「銅」成分能夠消滅導致食物中..
HK$255.0
不含稅:HK$255.0
型號: cuitisan

世界唯一可微波的不鏽鋼保鮮盒

:產品介紹:採用CromoSteel材質,比玻璃保鮮盒更輕可承受-40°C至400°C通過德國LFGB認證和美國食品級FDA認證容易清洗,不留異味並有附加 99%抗菌功能適用於微波爐、焗爐、蒸爐、雪櫃、洗碗機:SHARE WITH YOU:【世界唯一可微波的不鏽鋼保鮮盒】 保鮮仲可以抗菌不鏽鋼居然可以叮!?韓國製造嘅 Cuitisan 係世界唯一可微波嘅不鏽鋼保鮮盒,特製 CromoSteel 不鏽鋼盒身適用於微波爐、焗爐、蒸爐、雪櫃!可承受-40°C至400°C高溫!保留咗不鏽鋼容易清洗,不留異味嘅特性之外,附加 99%抗菌功能,韓國KCL研究院測試報告顯示內含的「銅」成分能夠消滅導致食物中..
HK$275.0
不含稅:HK$275.0
型號: cuitisan

世界唯一可微波的不鏽鋼保鮮盒

:產品介紹:世界唯一可微波的不鏽鋼保鮮盒,保鮮抗菌能夠消滅99%以上導致食物中毒的大腸桿菌、金黃色葡萄球菌承受-40°C至400°C高溫,適用於微波爐、焗爐、蒸爐、雪櫃密封蓋完全由矽膠製成,有效保鮮和隔絕氧氣及防漏比玻璃保鮮盒更輕,不怕打爛【世界唯一可微波的不鏽鋼保鮮盒】 保鮮仲可以抗菌不鏽鋼居然可以叮!?韓國製造嘅 Cuitisan 係世界唯一可微波嘅不鏽鋼保鮮盒,特製 CromoSteel 不鏽鋼盒身適用於微波爐、焗爐、蒸爐、雪櫃!可承受-40°C至400°C高溫!保留咗不鏽鋼容易清洗,不留異味嘅特性之外,附加 99%抗菌功能,韓國KCL研究院測試報告顯示內含的「銅」成分能夠消滅導致食物中..
HK$118.0
不含稅:HK$118.0
型號: cuitisan

世界唯一可微波的不鏽鋼保鮮盒

:產品介紹:採用CromoSteel材質,比玻璃保鮮盒更輕可承受-40°C至400°C通過德國LFGB認證和美國食品級FDA認證容易清洗,不留異味並有附加 99%抗菌功能適用於微波爐、焗爐、蒸爐、雪櫃、洗碗機:SHARE WITH YOU:【世界唯一可微波的不鏽鋼保鮮盒】 保鮮仲可以抗菌不鏽鋼居然可以叮!?韓國製造嘅 Cuitisan 係世界唯一可微波嘅不鏽鋼保鮮盒,特製 CromoSteel 不鏽鋼盒身適用於微波爐、焗爐、蒸爐、雪櫃!可承受-40°C至400°C高溫!保留咗不鏽鋼容易清洗,不留異味嘅特性之外,附加 99%抗菌功能,韓國KCL研究院測試報告顯示內含的「銅」成分能夠消滅導致食物中..
HK$299.0
不含稅:HK$299.0
型號: cuitisan
:產品介紹:採用CromoSteel材質,比玻璃保鮮盒更輕可承受-40°C至400°C通過德國LFGB認證和美國食品級FDA認證容易清洗,不留異味並有附加 99%抗菌功能適用於微波爐、焗爐、蒸爐、雪櫃、洗碗機:SHARE WITH YOU:【世界唯一可微波的不鏽鋼保鮮盒】 保鮮仲可以抗菌不鏽鋼居然可以叮!?韓國製造嘅 Cuitisan 係世界唯一可微波嘅不鏽鋼保鮮盒,特製 CromoSteel 不鏽鋼盒身適用於微波爐、焗爐、蒸爐、雪櫃!可承受-40°C至400°C高溫!保留咗不鏽鋼容易清洗,不留異味嘅特性之外,附加 99%抗菌功能,韓國KCL研究院測試報告顯示內含的「銅」成分能夠消滅導致食物中..
HK$125.0
不含稅:HK$125.0
型號: cuitisan

世界唯一可微波的不鏽鋼保鮮盒

:產品介紹:採用CromoSteel材質,比玻璃保鮮盒更輕可承受-40°C至400°C通過德國LFGB認證和美國食品級FDA認證容易清洗,不留異味並有附加 99%抗菌功能適用於微波爐、焗爐、蒸爐、雪櫃、洗碗機:SHARE WITH YOU:【世界唯一可微波的不鏽鋼保鮮盒】 保鮮仲可以抗菌不鏽鋼居然可以叮!?韓國製造嘅 Cuitisan 係世界唯一可微波嘅不鏽鋼保鮮盒,特製 CromoSteel 不鏽鋼盒身適用於微波爐、焗爐、蒸爐、雪櫃!可承受-40°C至400°C高溫!保留咗不鏽鋼容易清洗,不留異味嘅特性之外,附加 99%抗菌功能,韓國KCL研究院測試報告顯示內含的「銅」成分能夠消滅導致食物中..
HK$125.0
不含稅:HK$125.0
型號: cuitisan
:SHARE WITH YOU:【轉用cuitisan不銹鋼水壺】 99.9%抗菌仲更耐用好多人都轉咗用cuitisan 不銹鋼保鮮食物盒,帶飯返工更輕鬆,加熱或保存食物更加方便而家仲翻咗韓國製不銹鋼水壺 有1000ML、1300ML、SMART系列1200ML、1600ML可以揀,唔易變形、唔會生鏽 耐用性高!cuitisan 嘅不銹鋼除咗容易清洗,不留異味之外,附加 99%抗菌功能 韓國KCL研究院測試報告顯示內含的「銅」成分能夠消滅導致食物中毒的兇手 ─ 大腸桿菌、金黃色葡萄球菌 達99%以上。核心成分「鉻」也達18%以上,可耐酸鹼不腐蝕#BPA fr..
HK$174.0
不含稅:HK$174.0
型號: cuitisan
:SHARE WITH YOU: 【轉用cuitisan不銹鋼水壺】 99.9%抗菌仲更耐用好多人都轉咗用cuitisan 不銹鋼保鮮食物盒,帶飯返工更輕鬆,加熱或保存食物更加方便而家仲翻咗韓國製不銹鋼水壺 有1000ML、1300ML、SMART系列1200ML、1600ML可以揀,唔易變形、唔會生鏽 耐用性高!cuitisan 嘅不銹鋼除咗容易清洗,不留異味之外,附加 99%抗菌功能 韓國KCL研究院測試報告顯示內含的「銅」成分能夠消滅導致食物中毒的兇手 ─ 大腸桿菌、金黃色葡萄球菌 達99%以上。核心成分「鉻」也達18%以上,可耐酸鹼不腐蝕#BPA ..
HK$159.0
不含稅:HK$159.0
型號: cuitisan
:SHARE WITH YOU:【轉用cuitisan不銹鋼水壺】 99.9%抗菌仲更耐用好多人都轉咗用cuitisan 不銹鋼保鮮食物盒,帶飯返工更輕鬆,加熱或保存食物更加方便而家仲翻咗韓國製不銹鋼水壺 有1000ML、1300ML、SMART系列1200ML、1600ML可以揀,唔易變形、唔會生鏽 耐用性高!cuitisan 嘅不銹鋼除咗容易清洗,不留異味之外,附加 99%抗菌功能 韓國KCL研究院測試報告顯示內含的「銅」成分能夠消滅導致食物中毒的兇手 ─ 大腸桿菌、金黃色葡萄球菌 達99%以上。核心成分「鉻」也達18%以上,可耐酸鹼不腐蝕#BPA fr..
HK$170.0
不含稅:HK$170.0
型號: cuitisan
:SHARE WITH YOU:【寶寶專屬系列 】世界唯一可微波的不鏽鋼保鮮盒安全嘅不鏽鋼微波爐保鮮盒新翻咗嬰兒系列!小朋友都可以用到啦! 一系列食物保鮮盒/餐具/餵食碗/水杯,將寶寶輔食帶出街 或者裝零食都超方便! 比玻璃保鮮盒更輕!又唔洗驚打爛! 寶寶使用更安全!韓國製造嘅 Cuitisan 係世界唯一可微波嘅不鏽鋼保鮮盒,特製 CromoSteel 不鏽鋼盒身適用於微波爐、焗爐、蒸爐、雪櫃!可承受-40°C至400°C高溫!保留咗不鏽鋼容易清洗,不留異味嘅特性之外,附加 99%抗菌功能,韓國KCL研究院測試報告顯示內含的「銅」成分能夠消滅導致食物中毒的兇手 ..
HK$207.0
不含稅:HK$207.0
[cuitisan] 不鏽鋼微波爐 嬰兒系列 圓形 食物保鮮盒 250ml (三件裝)(韓國製) [cuitisan] 不鏽鋼微波爐 嬰兒系列 圓形 食物保鮮盒 250ml (三件裝)(韓國製)
Out Of Stock
型號: cuitisan
:SHARE WITH YOU:【寶寶專屬系列 】世界唯一可微波的不鏽鋼保鮮盒安全嘅不鏽鋼微波爐保鮮盒新翻咗嬰兒系列!小朋友都可以用到啦!一系列食物保鮮盒/餐具/餵食碗/水杯,將寶寶輔食帶出街 或者裝零食都超方便!比玻璃保鮮盒更輕!又唔洗驚打爛!寶寶使用更安全!韓國製造嘅 Cuitisan 係世界唯一可微波嘅不鏽鋼保鮮盒,特製 CromoSteel 不鏽鋼盒身適用於微波爐、焗爐、蒸爐、雪櫃!可承受-40°C至400°C高溫!保留咗不鏽鋼容易清洗,不留異味嘅特性之外,附加 99%抗菌功能,韓國KCL研究院測試報告顯示內含的「銅..
HK$218.0
不含稅:HK$218.0
顯示 49 到 64 個 (共 171 個) - (共 11 頁)