Messege us !
LIKE & SHARE

夏日鞋款

夏日鞋款
顯示︰
排序方式︰
大家睇韓劇「太陽的後裔」有無留意喬妹成日前著個對白色厚底綁帶波鞋呢? 見到都好想擁有一對呀! 唔洗隔著個mon恨想有返對啦,最新出既SN145就係宋慧喬劇中同款既波鞋, 著完又修腿又增高,唔..
HKD312.0
sgts-channel